Chi tiết nhà cung cấp

CÔNG TY CP VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT-VIMICO

CÔNG TY CP VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT-VIMICO
NCC Thường là nhà cung cấp chưa được ChoDanSinh.NET chứng thực.
Chọn sản phẩm để    Liên hệ nhà cung cấp

Chọn sản phẩm để

Từ năm 2004 đến nay, Công ty Cp vật tư mỏ địa chất Vimico chuyển thành Công ty cổ phần, Nhà nước giữ cổ phần chi phối ( 51/49% ). Từ khi chuyển sang Công ty cổ phần Công ty luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, với mức tăng trưởng năm sau tăng hơn năm trước 16 – 20%, việc làm và thu nhập của người lao động ổn định và đảm bảo mức cổ tức từ 12 – 15%/năm.
Tin tứcQuy địnhBảng giá QC
Góp ý
Loading