Hỗ trợ Online
|  Liên hệ quảng cáo: 0908 63 61 63 | 0903 357 255

Hãy nhập email của bạn:
Hãy nhập vào mật khẩu mới:
 
  • Sản phẩm
  • Nhà cung cấp
  • Dịch vụ
xích nhựa
xích nhựa
xích nhựa
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Máng điện nhựa và nẹp vuông L&S
Mã số G-22352-27
Nhãn hiệu L&S
Xuất xứ Việt Nam
Lượt xem 7166
Công ty TNHH MTV TM - DV - KT ĐIỆN ĐẠI VIỆT

Địa chỉ:
485/71A Quang Trung, P. 10, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại:
(08) 3589.7383 - 0933.830.706 - 0932.193.111 - 0938.237276 P.KD
Fax:
08 3589.7419
Email:
Website:
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhà cung cấp
  • Sản phẩm cùng nhóm

 

   BẢNG GIÁ   :Ống điện và phụ kiện L&S   

 

         BẢNG GIÁ   :Ống điện L&S       13-Apr
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía chưa  VAT        
  Gía có chiết khấu theo số lượng và điều kiện giao nhận   
MH TÊN HÀNG DVT GIÁ Bán
  Ống điỆN    
L&S NEPDIEN 20 Nẹp vuông luồn điện FA 20/10 L&S Cây 9,700
L&S NEPDIEN 24 Nẹp vuông luồn điện FA 24/14 L&S Cây 15,000
L&S NEPDIEN 39 Nẹp vuông luồn điện FA 39/19 L&S Cây 28,500
L&S NEPDIEN 59 Nẹp vuông luồn điện FA 59/22 L&S Cây 50,000
L&S NEPDIEN 60 Nẹp vuông luồn điện FA 60/40 L&S Cây 65,000
L&S NEPDIEN 80 Nẹp vuông luồn điện FA 80/40 L&S Cây 92,000
L&S NEPDIEN 80A Nẹp vuông luồn điện FA 80/60 L&S Cây 105,000
L&S NEPDIEN 100 Nẹp vuông luồn điện FA 100/40 L&S Cây 105,000
L&S NEPDIEN 100A Nẹp vuông luồn điện FA 100/60 L&S Cây 145,000
L&S NEPDIEN 150 Nẹp vuông luồn điện FA 150/80 L&S Cây 250,000
L&S NEPDIEN 200 Nẹp vuông luồn điện FA 200/100 L&S Cây 350,000
       
L&S NEPDIEN PK1 Góc máng vuông 20*10 FA-1 cái 1,300
L&S NEPDIEN PK2 Góc máng vuông 24*14 FA-2 cái 1,750
L&S NEPDIEN PK3 Góc máng vuông 39*19 FA-3 cái 3,500
L&S NEPDIEN PK4 Góc máng vuông 59*2 FA-4 cái 5,500
L&S NEPDIEN PK5 Góc máng vuông 60*40 FA-5 cái 7,000
L&S NEPDIEN PK6 Góc máng vuông 80*40 FA-6 cái 10,000
L&S NEPDIEN PK7 Góc máng vuông 100*40 FA-7 cái 12,500
L&S NEPDIEN PK8 Góc máng vuông 100*60 FA-8 cái 15,000
L&S NEPDIEN PK9 Góc máng ngoài 20*10 FA-9 cái 1,200
L&S NEPDIEN PK10 Góc máng ngoài 24*14 FA-10 cái 1,600
L&S NEPDIEN PK11 Góc máng ngoài 39*19 FA-11 cái 2,600
L&S NEPDIEN PK12 Góc máng ngoài 59*2 FA-12 cái 5,000
L&S NEPDIEN PK13 Góc máng ngoài 60*40 FA-13 cái 6,500
L&S NEPDIEN PK14 Góc máng ngoài 80*40 FA-14 cái 9,000
L&S NEPDIEN PK15 Góc máng ngoài 100*40 FA-15 cái 11,000
L&S NEPDIEN PK16 Góc máng ngoài 100*60 FA-16 cái 14,000
L&S NEPDIEN PK17 Góc máng trong 20*10 FA-17 cái 1,200
L&S NEPDIEN PK18 Góc máng trong 24*14 FA-18 cái 1,600
L&S NEPDIEN PK19 Góc máng trong 39*19 FA-19 cái 2,600
L&S NEPDIEN PK20 Góc máng trong 59*2 FA-20 cái 5,000
L&S NEPDIEN PK21 Góc máng trong 60*40 FA-21 cái 6,500
L&S NEPDIEN PK22 Góc máng trong 80*40 FA-22 cái 9,000
L&S NEPDIEN PK23 Góc máng trong 100*40 FA-23 cái 11,000
L&S NEPDIEN PK24 Góc máng trong 100*60 FA-24 cái 14,000
L&S NEPDIEN PK25 Góc máng có nắp 24*14 FA-25 cái 2,700
L&S NEPDIEN PK26 Góc máng có nắp 39*19 FA-26 cái 4,600
L&S NEPDIEN PK27 Góc máng có nắp 59*22 FA-27 cái 8,500
       
L&S NEPDIEN PK28 Máng chử T 20*10 FA-28 cái 1,300
L&S NEPDIEN PK29 Máng chử T 24*14 FA-29 cái 2,000
L&S NEPDIEN PK30 Máng chử T 39*19 FA-30 cái 3,500
L&S NEPDIEN PK31 Máng chử T 59*2 FA-31 cái 6,000
L&S NEPDIEN PK32 Máng chử T 60*40 FA-32 cái 8,000
L&S NEPDIEN PK33 Máng chử T 80*40 FA-33 cái 12,000
L&S NEPDIEN PK34 Máng chử T 100*40 FA-34 cái 14,000
L&S NEPDIEN PK35 Máng chử T 100*60 FA-35 cái 17,000
L&S NEPDIEN PK36 Máng chử T 2 cấp 39*19/24*14 FA-36 cái 3,000
L&S NEPDIEN PK37 Máng chử T 2 cấp 59*22/39*19 FA-37 cái 5,000
L&S NEPDIEN PK38 Máng chử T 2 cấp 24*14/39*19 FA-38 cái 3,000
L&S NEPDIEN PK39 Máng chử T 2 cấp 39*19/59*22 FA-39 cái 5,000
L&S NEPDIEN PK40 Máng chử T có nắp 24*14 FA-40 cái 3,200
L&S NEPDIEN PK41 Máng chử T có nắp 39*19 FA-41 cái 4,800
L&S NEPDIEN PK42 Máng chử T có nắp 59*2 FA-42 cái 8,500
       
L&S NEPDIEN PK43 Co thu Máng 39*19/24*14 FA-43 cái 1,300
L&S NEPDIEN PK44 Co thu Máng 59*22/39*19 FA-44 cái 2,600
L&S NEPDIEN PK45 Co bịt đầu máng 24*14 FA-45 cái 1,500
L&S NEPDIEN PK46 Co bịt đầu máng 39*19 FA-46 cái 3,000
L&S NEPDIEN PK47 Co bịt đầu máng 59*2 FA-47 cái 4,800
L&S NEPDIEN PK48 Co bịt đầu máng 60*40 FA-48 cái 5,500
L&S NEPDIEN PK49 Co bịt đầu máng 80*40 FA-49 cái 7,000
L&S NEPDIEN PK50 Co bịt đầu máng 100*40 FA-50 cái 8,500
L&S NEPDIEN PK51 Co bịt đầu máng 100*60 FA-51 cái 10,000
L&S NEPDIEN PK52 Co nối máng 24*14 FA-52 cái 1,300
L&S NEPDIEN PK53 Co nối máng 39*19 FA-53 cái 2,500
L&S NEPDIEN PK54 Co nối máng 59*2 FA-54 cái 4,000
L&S NEPDIEN PK55 Co nối máng 60*40 FA-55 cái 5,000
L&S NEPDIEN PK56 Co nối máng 80*40 FA-56 cái 6,500
L&S NEPDIEN PK57 Co nối máng 100*40 FA-57 cái 8,000
L&S NEPDIEN PK58 Co nối máng 100*60 FA-58 cái 9,500
       
L&S ONGDIEN O16 Ống  luồn điện Fb16 L&S cây 16,000
L&S ONGDIEN O20 Ống  luồn điện Fb20 L&S cây 22,500
L&S ONGDIEN O25 Ống  luồn điện Fb25 L&S cây 32,000
L&S ONGDIEN O32 Ống  luồn điện Fb32 L&S cây 46,000
L&S ONGDIEN O40 Ống  luồn điện Fb40 L&S cây 82,000
L&S ONGDIEN O50 Ống  luồn điện Fb50 L&S cây 113,000
L&S ONGDIEN PK1 Te 16mm Fb13 L&S cái 1,500
L&S ONGDIEN PK2 Te 20mm Fb14 L&S cái 2,600
L&S ONGDIEN PK3 Te 25mm Fb15 L&S cái 4,400
L&S ONGDIEN PK4 Te 32mm Fb16 L&S cái 6,200
L&S ONGDIEN PK5 Te 40mm Fb17 L&S cái 8,000
L&S ONGDIEN PK6 Te 50mm Fb18 L&S cái 9,500
L&S ONGDIEN PK7 Nối ống  16mm Fb1 L&S cái 530
L&S ONGDIEN PK8 Nối ống  20mm Fb2 L&S cái 870
L&S ONGDIEN PK9 Nối ống  25mm Fb3 L&S cái 1,400
L&S ONGDIEN PK10 Nối ống  32mm Fb4 L&S cái 2,100
L&S ONGDIEN PK11 Nối ống  40mm Fb5 L&S cái 5,000
L&S ONGDIEN PK12 Nối ống  50mm Fb6 L&S cái 7,000
L&S ONGDIEN PK13 Nối ống  20/16mm Fb19 L&S cái 880
L&S ONGDIEN PK14 Nối ống  25/20 mm Fb20 L&S cái 1,350
L&S ONGDIEN PK15 Nối ống  32/20 mm Fb21 L&S cái 1,700
L&S ONGDIEN PK16 Nối ống  32/25 mm Fb22 L&S cái 2,200
L&S ONGDIEN PK17 Nối ống  40/32 mm Fb22 L&S cái 4,000
L&S ONGDIEN PK18 Nối ống  50/40 mm Fb22 L&S cái 5,500
L&S ONGDIEN PK19 Co 16mm Fb7 L&S cái 1,100
L&S ONGDIEN PK20 Co 20mm Fb8 L&S cái 1,500
L&S ONGDIEN PK21 Co 25mm Fb9 L&S cái 2,900
L&S ONGDIEN PK22 Co 32mm Fb10 L&S cái 4,500
L&S ONGDIEN PK23 Co 40mm Fb11 L&S cái 7,000
L&S ONGDIEN PK24 Co 50mm Fb12 L&S cái 9,500
L&S ONGDIEN PK25 Kẹp đỡ ống 16mm Fb25 L&S cái 650
L&S ONGDIEN PK26 Kẹp đỡ ống 20mm Fb26 L&S cái 800
L&S ONGDIEN PK27 Kẹp đỡ ống 25mm Fb27 L&S cái 1,400
L&S ONGDIEN PK28 Kẹp đỡ ống 32mm Fb28 L&S cái 1,800
L&S ONGDIEN PK29 Kẹp đỡ ống 40mm Fb29 L&S cái 2,700
L&S ONGDIEN PK30 Nối răng 16mm Fb30 L&S cái 1,200
L&S ONGDIEN PK31 Nối răng 20mm Fb31 L&S cái 1,500
L&S ONGDIEN PK32 Nối răng 25mm Fb32 L&S cái 1,900
L&S ONGDIEN PK33 Nối răng 32mm Fb33 L&S cái 3,600
L&S ONGDIEN PK34 Hộp Nối 01 Ngã 16 L&S cái 5,300
L&S ONGDIEN PK35 Hộp Nối 01 Ngã 20 L&S cái 5,600
L&S ONGDIEN PK36 Hộp Nối 01 Ngã 25 L&S cái 6,000
L&S ONGDIEN PK37 Hộp Nối 02 Ngã Thẳng16 L&S cái 5,300
L&S ONGDIEN PK38 Hộp Nối 02 Ngã Thẳng 20 L&S cái 5,600
L&S ONGDIEN PK39 Hộp Nối 02 Ngã Thẳng 25 L&S cái 6,000
L&S ONGDIEN PK40 Hộp Nối 02 Ngã Vuông16 L&S cái 5,300
L&S ONGDIEN PK41 Hộp Nối 02 Ngã Vuông 20 L&S cái 5,600
L&S ONGDIEN PK42 Hộp Nối 02 Ngã Vuông 25 L&S cái 6,000
L&S ONGDIEN PK43 Hộp Nối 03 Ngã 16 L&S cái 5,300
L&S ONGDIEN PK44 Hộp Nối 03 Ngã 20 L&S cái 5,600
L&S ONGDIEN PK45 Hộp Nối 03 Ngã 25 L&S cái 6,000
L&S ONGDIEN PK46 Hộp Nối 04 Ngã 16 L&S cái 5,700
L&S ONGDIEN PK47 Hộp Nối 04 Ngã 20 L&S cái 6,100
L&S ONGDIEN PK48 Hộp Nối 04 Ngã 25 L&S cái 6,600
L&S ONGDIEN PK49 Co có nắp 20 L&S cái 3,200
L&S ONGDIEN PK50 Co có nắp 25 L&S cái 5,600
L&S ONGDIEN PK51 Co có nắp 32 L&S cái 8,500
L&S ONGDIEN PK52 Tê có nắp 20 L&S cái 5,200
L&S ONGDIEN PK53 Tê có nắp 25 L&S cái 8,000
L&S ONGDIEN PK54 Tê có nắp 32 L&S cái 9,600
       
L&S ONGDIEN PK55 Nắp hộp nối tròn L&S cái 1,350
L&S ONGDIEN PK56 kéo cắt ống điện 16-40mm L&S cái 300,000
L&S ONGDIEN PK57 Lò xo uốn ống 16 L&S cái 53,000
L&S ONGDIEN PK58 Lò xo uốn ống 20 L&S cái 65,000
L&S ONGDIEN PK59 Lò xo uốn ống 25 L&S cái 90,000
L&S ONGDIEN PK60 Lò xo uốn ống 32 L&S cái 115,000
L&S HOPNOI DEAM2 Hộp nốI dây 75.6*75.6*40.5 L&S cái 5,300
L&S HOPNOI DEAM1 Hộp nốI dây 108*108*55 L&S cái 16,000
L&S HOPNOI DEAM3 Đế ấm chử nhật F9B3 L&S cái 5,100
L&S HOPNOI DEAM4 Đế ấm chử nhật Aptomat F9B2 L&S cái 5,000
L&S HOPNOI DEAM5 Hộp nổi che cb đen FNT-58 L&S cái 9,000
L&S HOPNOI DEAM6 Hộp nổi vuông F3B1 L&S cái 6,800
L&S HOPNOI DEAM7 Hộp âm vuông F3B2 L&S cái 9,000
L&S HOPNOI DEAM8 Hộp nổi chữ nhật F9B1 L&S cái 7,400
L&S HOPNOI DEAM9 Hộp âm chữ nhật F9B4 L&S cái 2,600
SẢN PHẨM V.I.P CÙNG NHÓM
Liên hệ quảng cáo
Phone: 08 6258 3536 - 08 6258 3544 | Fax: 08 6258 3455
Hotline: 0908 63 61 63
Email: 3mien@3mien.com.vn
Bản quyền © 2006-2017 thuộc về chodansinh.net
Giấy phép đăng ký Kinh doanh số: 4102048591 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư cấp ngày 28/03/2007
Giấy phép Thiết lập trang Tin Điện Tử trên Internet (ICP) số: 297/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 12/07/2007
Thiết Kế Website bởi Thiết Kế Website Cao Cấp